Taberi Tafseri - Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et- Taberi (9 Cilt) | 79 €

Artikelnummer: 2152

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takim) - Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi

Aziz Okuyucu,
Allahu Teala''nin insanlara ihsan buyurdugu en son hidayet kaynagi olan kitap, Kur''an-i Kerim''dir Bütün insanligi saadet ve kurtulusa erdirecek ahkam ancak Kur''an dadir.momentan nicht verfügbar

Taberi Tefsiri (9 Cilt Takim) - Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi

Aziz Okuyucu,
Allahu Teala''nin insanlara ihsan buyurdugu en son hidayet kaynagi olan kitap, Kur''an-i Kerim''dir Bütün insanligi saadet ve kurtulusa erdirecek ahkam ancak Kur''an dadir. Insanlik ne kadar inkisaf etse, yine Kur''an''a muhtaçtir. Çünkü Kur''an, tükenmez bir ilim, irfan, hikmet, hidayet ve burhan hazinesidir. Hiçbir kimse Kur''an-in manalarinin künhüne vakif olamaz. Fakat zaman zaman, Kur''an hakikatlerini kesfeden kalpler manevi zevk ve nese duyarlar. Iste bu en mükemmel ve mukaddes bir rehber olan hakikat kaynagini insanliga anlatmak ve kitabullaha hizmet etmek isteyenler yüzlerce tefsir kitabi telif etmislerdir. Her müfessir, kendi ilmi derecesine göre Kur''anin hakikatlerine tercüman oldugundan çesitli tefsirler vücuda gelmis, her biri bir feyz kaynagi olmustur. Kur''an-i Kerim''in en mükemmel tefsiri yine Kur''an’dir. Ikinci olarak da Resulü Ekrem Efendimizin hadisleridir. Bu sekilde ayet ve hadislerle ve sahabenin sözlerine dayanarak yapilan
tefsirlere rivayet tefsiri denir. Zamanimiz alimlerinden birisi söyle demistir; "Bir alim kendi ilmi derece ve istidadina göre bir tefsir hazirlar. Bunun takriben 50 yillik ömrü vardir. Ancak bir tefsir vardir ki, hadis, ayet ve sahabe sözleriyle yapilmistir. Bu tefsirin ömrü kiyamete kadardir. Bunu nesretmek büyük bir hizmettir. Bu tefsir TEFSIR-Î TABERI''dir.
Bu tefsirin yazari Ebu Cafer Muhammed Bin Cerir et-Taberi, hicri 224 te Taberistan’da dogmus, hicri 310 da Bagdat''ta vefat etmistir Ibn-i Cerir, büyük bir alimdir. Tefsirde, Hadiste, Fikihta, Edebiyatta, Tarihte essizdir. Hele hele tefsirde emsali yoktur. Bütün Islam alimleri, bunda ittifak etmislerdir. Imam Nevevi (r.a) diyor ki:" Tefsir-i Taberinin bir misli daha tasnif edilmemistir. Bu hususta ümmet ittifak etmistir.* Imam Suyuti ise: "Tefsir-i Taberi, tefsirlerin en celili, en azimidir. Kendi vadisinde sair tefsirlere faiktir." demistir. Hasili Tefsiri Taberi ilmi bir harikadir. Bir kaynaktir. Kendisinden önce
yazilan bütün rivayet tefsirlerinden temayüz etmistir. Iste yayinevimiz, böyle bir eseri okuyucusuna arz etmek için, daha önce Kur''an meali ve muhtelif ilmi kitaplar hazirlamis olan ilmine ve irfanina güvendigi bir ikiside ilahiyatçi ve hukukçu olan Kerim Aytekin ve Hasan Karakaya Hoca efendilerle yapilan mutabakat üzerine yillar süren azimli bir çalisma neticesinde 1996 yilinda eserin tercümesi Allah''in inayetiyle tamamlanmistir. Böyle bir mübarek eseri büyük bir titizlik ve insanüstü gayretle tercüme eden muhterem mütercimlere tesekkür ediyor, eserde varsa yapilan hatalardan dolayi okuyucularimizin affini istirham ediyoruz. Bize bu eserin nesrini nasip eden cenabi hakka sonsuz hamd ve sükürlerimizi
sunuyor, in''aminin devamini niyaz ediyoruz.
Mevlüt KARACA

 

TEFSIRIN TERCÜMESI
Taberi, izah edildigi gibi derin ilmi genis tedkikleriyle dikkatleri üzerinde toplamis bir alimdir. Yine izah edildigi gibi çok sayida eseri vardir. Ancak bunlardan Tefsiri ve Tarihi en çok söhret bulanlaridir. Bu sebeple ona "Tefsircilerin ve tarihçilerin babasi" unvani verilmistir. Biz burada, onun bu büyük eseri hakkinda kisaca bilgi verecek ve onu nasil tercüme etmeye çalistigimizi belirtecegiz. Bilindigi gibi Tefsirin adi "Camiül Beyan Fi tefsiril Kur''an"dir." Taberi Tefsiri" diye söhret bulmustur. Bu tefsir uzun süre ortalarda görülmemis hatta bir ara kayboldugu sanilmistir fakat s

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten